Voor professionals

Goede (na)zorg en begeleiding rondom zwangerschapscomplicaties omvat meer dan aandacht voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Mijn aandacht gaat uit naar vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben ondervonden, en hun partners. Tijdens en vooral ook na deze intense periode, zoals bij thuiskomst na ziekenhuisopname. Wanneer ouders en kind beschadigd uit de strijd zijn gekomen, of misschien zelfs hun kind hebben verloren.

Maar ook bij positieve uitkomst en het kind ondanks alle eerdere complicaties het goed maakt. Ook dan kunnen er verliezen zijn geleden, die lastig te herkennen en erkennen zijn. Het kan moeilijk zijn voor ouders om (alsnog) stil te staan bij het geleden verdriet, de strijd en het gemis dat er ook is geweest. Ook bij mensen uit de omgeving overheerst dan vaak het idee hoe fijn het is dat alles is goed gekomen. Verdriet lijkt dan geen bestaansrecht meer te hebben, wat niet wil zeggen dat het er dan ook niet meer is. Via een omweg kan blijken dat verdriet nog niet verwerkt is. Ouders kunnen moeite hebben de draad weer op te pakken. De spannende periode achter zich te laten. Hun kind los te laten. Vertrouwen te hebben in de toekomst.

Normaliseren van het bestaan van negatieve emoties is essentieel. Wanneer ouders de ruimte krijgen om hun verliezen te erkennen, ontstaat er ook (weer) ruimte voor positieve emoties, voor ontwikkeling van hun ouderschap en identiteit. Dit is van groot belang voor de relatie tussen ouders, en/of die met hun kind. Wanneer verdriet zich gezien weet, ontstaat ruimte voor het oppakken van hun leven.

Hierin zie ik mijn rol als die van bruggenbouwer. Ik help mensen te verbinden. Een brug te slaan tussen het gehospitaliseerde leven en het alledaagse leven. Ik help ouders zich te verbinden met hun hun verdriet, met zichzelf en met hun kind. Zorgprofessionals met hun patiënten.

Ik begeleid ouders via persoonlijke consulten. Ook verzorg ik gastlessen voor zorgprofessionals. In mijn boek ‘INANNA, over vasthouden en loslaten rond een vroeggeboorte’ beschrijf ik mijn ervaringen rondom de vroeggeboorte van mijn jongste zoon en bied ik praktische handvatten voor het omgaan met emoties rondom zo'n gebeurtenis. Beleidsmatig zet ik mij in voor ouders door hun problematiek onder de aandacht te brengen bij en samen te werken met zorgprofessionals.