Belangenbehartiging en samenwerking

Visie

(Na)zorg en begeleiding rondom zwangerschapscomplicaties is met name gericht op het kind en vooral op diens gezondheid en ontwikkeling. Mijn visie is dat ook aandacht voor de ouders, en dan met name de moeder die zwangerschapscomplicaties heeft ondervonden, essentieel is. En in het belang van zowel de moeder als het kind en hun onderlinge relatie.

Ik pleit voor exclusieve aandacht voor de moeder, die zij niet eerder heeft of kon ontvangen omdat alles logischerwijs in het kader stond van het overleven van haar kind. Het is van groot belang dat haar (vaak verborgen) verlies centraal mag staan, ook bij een positieve uitkomst. Verlies van de illusie van gezondheid, van de illusie van veiligheid, van een normaal hechtingsproces, van normaliteit, van nabijheid, van verlangen, van autonomie, van zichzelf. Wanneer zij haar verdriet herkent en erkent, is zij beter in staat een normaal moederschap te ontwikkelen, ten opzichte van haar kind en haar persoonlijke identiteit.

De thuiskomst van het kind kan als startpunt beschouwd worden voor het bieden van deze nazorg. Ik bied mijn zorg en begeleiding aan als brug tussen het gehospitaliseerde leven en het ‘normale’ alledaagse leven.

Ideaal

Mijn ideaal voor de langere termijn? Nazorg aan jonge ouders standaard in de basiszorg. Door belangenbehartiging en samenwerking met even bevlogen zorgprofessionals hoop ik ooit dit doel te realiseren.

Nazorg Neonatologie MDO

Wanneer een kind te vroeg geboren wordt, ziek, of met een te laag geboortegewicht, volgt een lange ziekenhuisperiode. Eenmaal thuis krijgen ouders te maken met nacontroles en is er contact met het ziekenhuis, het consultatiebureau, de huisarts, en soms ook andere zorgverleners zoals een pre-logopedist, diëtist, lactatiekundige, psycholoog, maatschappelijk werk of kinderfysiotherapie. Dit alles om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiertoe worden in steeds meer ziekenhuizen Neonatologie Nazorg-poli’s opgericht, waarbij kind en ouder achtereenvolgens door kinderarts/JGZ-arts, fysiotherapeut, pre-logopedist en/of diëtist worden gezien. Door intensief samen te werken door betrokken disciplines kunnen eenduidige adviezen aan ouders worden gegeven en de beste ondersteuning als mogelijk.

In dat kader ben ik als psycholoog betrokken bij het verbeteren van de nazorg neonatologie in Twente. Waarbij mijn aandacht vooral uitgaat naar de nazorg aan ouders. Samen met het ZGT en de GGD Twente wordt hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe nazorgstructuur.